Zorg mediation          Verpleging / Zorg          Interim Manager Zorg MeBeLa is een thuiszorg organisatie gecontracteerd door Menzis die met weinig verpleegkundigen/ verzorgenden uw zorg thuis op een uitstekende manier en in overleg met u  gaat leveren. Waarom zijn wij anders dan alle andere thuiszorgorganisaties? Wij zijn anders omdat de gehele zorg door 1 zelfstandig zorg professional plaats vindt. Dus geen overkoepelende managers en administratieve krachten en/of directeuren. De zorgprofessional verzorgd, verpleegd en begeleid de zorgvrager bij zijn of haar ziekte proces. Wij zijn allemaal ZZP-ers met heel veel ervaring in de zorg. Voorbeeld: Bennie Laarveld heeft gewerkt in verzorgingshuizen, verpleeghuizen, thuiszorg, ziekenhuizen en het Roessingh revalidatiecentrum te Enschede. Als je dan spreekt over ervaring kun je in ieder geval hier uit aflezen dat hij een zeer ruime ervaring heeft en van alle markten thuis is in de gezondheidszorg. Organisatie zorg: Wij maken samen met u de afspraken aan de hand van de CIZ indicatie hoe u uw zorg wilt ontvangen. Wij gaan er van uit dat er 1 verpleegkundige bij u de zorg gaat geven met uitzondering van vrije dagen en vakantie, dan gaan we afspraken maken hoe de vervanging zal gaan plaats vinden. Voorop staat dat de klant kan aangeven hoe de zorg gaat plaats vinden aan de hand van de CIZ Indicatie en dat er afspraken worden gemaakt over welke tijden de zorg te leveren is. Volgens de richtlijn zou ouderenzorg in Europa moeten draaien om kwaliteit van leven, welzijn en waardigheid van zorgvragers. De behoeften van de cliënt staan centraal, en niet het aanbod. Wij gaan er van uit dat er met de mantelzorg(lees familie, vrienden buren etc.) ook gesproken gaat worden over hoe e.e.a. geregeld gaat worden m.b.t. de zorgverlening zodat uw zorg zo optimaal mogelijk zal zijn in de thuissituatie. Wij gaan er van uit dat wij te gast komen in uw huis  en dat we ten aller tijde uw privacy respecteren Om welke zorg gaat het: Wij leveren AWBZ zorg, PGB zorg en particuliere zorg. Dus u ziet alle manier van zorg levering is bij ons mogelijk. Hoe gaat de betaling: De betaling gaat net als alle andere thuiszorgorganisaties via de AWBZ die het via het Menzis zorgkantoor gaat uit betalen aan de zorgverleners. De eigen bijdragen zijn door de overheid vast gesteld en is voor ieder persoon afhankelijk van het inkomen, en die is gelijk bij alle andere zorgorganisaties. De betaling van de PGB en de particuliere zorg gaat via een rekening of in overleg met de zorgvrager.