Zorg mediation          Verpleging / Zorg          Interim Manager Zorg Klik hier voor de CERTIFICATEN van Bennie Laarveld Klik hier voor de KEURMERKEN waar Mebela bij aangesloten is. Klik hier voor de DIPLOMA’S van Bennie Laarveld DIPLOMA’S -  Ziekenverzorging -  A Verpleegkundige -  HBO Management -  Middel management -  Project management -  Mediator CERTIFICATEN -  Wondzorg -  Stomazorg -  I.M.Injecteren -  Wetgeving hygiene algemeen -  Urologische vaardigheden -  Zwachtelen volgens ACT -  AED Hulpverlener -  Didactische werkvormen -  Aspirant raadslid -  Coachend leiding geven -  Deelcertificaat SPW 4 code 52844 en deelkwalificatie 302 sociale vaardigheden -  Probleemgedrag bij ouderen -  Geïntergreerde zorg -  De houding van de zorgverlener t.a.v. gedragsproblematiek -  Zorgplan -  Als iemand naar de zin vraagd (stervensbegeleiding) -  Fysieke werkbelasting -  Computer cursus -  Geriatrie -  Revalidatie cursus KEURMERKEN -  BIG-register     Klik hier voor meer informatie -  KVK  55329322 -  Kiwa Keurmerk  Pasnummer: 3411 Geboortedatum: 26-01-1957 -  AGB code:  91-910252  (inschrijfnummer als goedgekeurd leverancier van zorg voor AWBZ zorg) Klik hier voor de CERTIFICATEN van Bennie Laarveld Klik hier voor de KEURMERKEN waar Mebela bij aangesloten is. Klik hier voor de DIPLOMA’S van Bennie Laarveld